3 januari 2019

Cultuur werkt voor de Provincie

GEEF CULTUUR EEN PLEK IN HET COLLEGEAKKOORD

Cultuur werkt voor de Provincie Collegeakkoord

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 hebben de politieke partijen in de provincies in het najaar van 2018 een flyer ontvangen met acht punten om cultuur in het verkiezingsprogramma van hun partij op te nemen. Inmiddels (februari 2019) is in de kop van de flyer het woord verkiezingsprogramma vervangen door collegeakkoord.

De flyer is opgesteld namens zeer vele culturele organisaties: de leden van Kunsten ’92, dè landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Wij roepen culturele organisaties (en anderen) op om met deze punten in de hand op de provinciale politiek af te stappen en met hen het gesprek aan te gaan over de waarde van kunst en cultuur.

Goede culturele voorzieningen zijn onmisbaar in elke provincie. Zij geven inwoners de mogelijkheid verhalen te delen, anderen te ontmoeten en hun creatieve talenten te ontwikkelen. Denk aan
kunstbeoefening op school en in de vrije tijd, het kunnen genieten van historisch landschap en lokaal erfgoed, en de mogelijkheid om voorstellingen en tentoonstellingen in de nabije omgeving te bezoeken.

Een rijk cultureel aanbod zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en heeft een positief effect op de leefbaarheid, gezondheid, sociale samenhang, veiligheid en economie van de provincie. De provincie heeft hierin samen met haar culturele ondersteunings- en uitvoerings-organisaties de rol van verbinder, kennisontwikkelaar, kennisdeler, regisseur en aanjager.

GEEF CULTUUR EEN PLEK IN HET VERKIEZINGSPROGRAMMA MET DEZE ACHT PUNTEN:

1. De Provincie is een essentiële partner in cultuureducatie.
2. De Provincie werkt als katalysator voor maatschappelijke ambities
3. De Provincie is dè aanjager voor toerisme
4. De Provincie fungeert als regisseur voor de hele keten, van talentontwikkeling tot productie en afname
5. De Provincie is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van onze omgeving
6. De Provincie vormt de spil in bovenlokale samenwerking
7. De Provincie heeft een belangrijke rol bij de vormgeving van het toekomstige
8. De Provincie opent de poort naar Europa

Oorspronkelijke flyers (met in kop: Verkiezingsprogramma):

Flyerversie Cultuur werkt voor de Provincie
Kopieerversie Cultuur werkt voor de Provincie