3 januari 2019

Erfgoed in de Provinciale Statenverkiezingen

Erfgoed is overal om ons heen te vinden. Archeologie, archieven, cultuurhistorie, monumenten, musea, streektalen, tradities en alle verhalen die daarmee samenhangen verschaffen de omgeving een eigen identiteit en gevoel. Erfgoed is een inspirerend en waardevol onderdeel van de samenleving. Erfgoed verbindt het verleden met het heden en de toekomst. Het maakt dat inwoners zich thuis voelen in hun omgeving.

DE PROVINCIE speelt een onmisbare rol in de instandhouding en benutting van het erfgoed. Zij verbindt erfgoed met ruimte, economie en bewoners. Die rol moet de komende jaren verder worden ingevuld en misschien zelfs nog worden uitgebreid.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen is de flyer ‘Ruimte voor Erfgoed’ opgesteld, door OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland) in samenwerking met het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, waar OPEN lid van is.

Ruimte voor erfgoed!