28 juni 2007

Cultuurcollege voor politiek en bestuurlijk talent van start

Kunsten ’92 en de Faculteit der Kunsten Universiteit Leiden starten in september 2007 een programma dat veelbelovend en gevorderd talent in het begin van hun politieke, bestuurlijke of commerciële carrière de mogelijkheid biedt op een bijzondere manier kennis te maken met een doorsnede van het Nederlandse kunst- en cultuuraanbod. Cultuur speelt een rol in alle facetten van de samenleving, vaak zonder dat men er zich bewust van is. Het CultuurCollege heeft tot doel de verbindingen tussen deze twee werelden zichtbaar te maken en te verklaren.

Hoe komt een productie tot stand; waarom is het belangrijk een bepaald muziekstuk uit te voeren; hoe bepaalt een museum wat bewaard moet worden; hoe werkt een gezelschap; wat kost dat en hoe leveren investeringen in cultuur hun geld weer op? Dergelijke vragen zullen door kenners en kundigen worden beantwoord.

Deelnemers krijgen een viertal programma’s in één seizoen aangeboden, met achtergrondinformatie per kunstdiscipline, praktijkbezoek aan een kunstinstelling en bezoek aan voorstellingen, tentoonstellingen, concerten en projecten. Selectie van deelnemers geschiedt op basis van aanbeveling. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De eerste Collegereeks start met een bezoek aan Het Nationale Ballet in Amsterdam. Voor dit seizoen staan voorts op het programma: het Schönberg Kwartet te Den Haag, De Veenfabriek in Leiden en het Maritiem Museum in Rotterdam.
Alle kunstinstellingen werken om niet aan dit project mee.
Het ligt in de bedoeling jaarlijks een dergelijk project te organiseren om op deze wijze een volgende generatie bestuurders, politici en leidinggevenden in het bedrijfsleven te informeren over en te confronteren met de wereld van kunst en cultuur.

Het CultuurCollege is een initiatief van Ad ‘s-Gravesande en Marianne Versteegh van Kunsten ’92, Frans de Ruiter van de Universiteit Leiden en Bart Drenth van Bureau Berenschot.