6 juli 2007

Informatiebijeenkomst over het nieuwe subsidieplan 2009-2012

Verslag van de informatiebijeenkomst en debat op 6 juli 2007 in de stadsschouwburg Utrecht die Kunsten ’92 in samenwerking met het Ministerie van OCW organiseerde. 

Voorlichtingsmiddag over het nieuwe subsidiestelsel
Op 22 juni verscheen Kunst van Leven waarin Minister Plasterk de hoofdlijnen voor het cultuurbeleid, de inrichting van het nieuwe subsidiestelsel en een reactie op de voorstellen uit het advies Innoveren, Participeren! geeft. De inrichting van het nieuwe subsidiestelsel was aanleiding om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Deze vond plaats op 6 juli in de Stadsschouwburg Utrecht.

Martin Berendse, directeur Kunsten van het ministerie van OCW, lichtte het nieuwe subsidieplan 2009-2012 toe. Hierna sprak Hans Andersson, projectdirecteur van het fonds in fusie, over de nieuwe rol van het op te richten fonds in het nieuwe subsidiestelsel.Namens de sector erfgoed zat Sander Bersee, directeur Cultureel Erfgoed van het ministerie aan tafel. De bijeenkomst werd voorgezeten door Ad ‘s-Gravesande, voorzitter van Kunsten ’92.

Het verslag en de presentaties zijn hieronder te downloaden.
Presentaties Berendse en Anderssen 6 juli 2007
Verslag informatiebijeenkomst 6 juli 2007