21 maart 2023

Praat op 11 april mee over de cultuurnotaperiode 2025 – 2028

De komende cultuurnotaperiode (2025 – 2028) komt in razend tempo op ons af. De Raad voor Cultuur heeft op 3 april een advies uitgebracht, met daarin de kaders voor die komende periode: Advies aanvraag- en beoordelingsprocedure BIS-advies 2025-2028.

Om de reacties uit het veld te inventariseren organiseren we daarom op dinsdag 11 april om 16.00 uur, met inloop om 15.30 uur, (let op: dit is de gewijzigde tijd!) in de Hekmanfoyer van Stadsschouwburg Utrecht een bijeenkomst met onze leden en andere belanghebbenden.

We doen deze live inventarisatie om een heldere reactie vanuit het brede veld te kunnen formuleren op dit raadsadvies. Kunsten ’92 vindt het belangrijk om alle geluiden te horen en te zorgen dat deze worden meegenomen in de besluitvorming. Ook in de vervolgstappen in dit proces: namelijk eerst de Uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Uslu, die zij uiterlijk op 1 juli naar de Tweede Kamer stuurt. En vervolgens de aanvraagperiode BIS 25-28, die eind dit jaar start. Doe ook mee!

Helaas is de bijeenkomst vol. Er is geen livestream of wachtlijst, wel wordt er een verslag gemaakt. Ook is het mogelijk om op het raadsadvies van 3 april te reageren via info@kunsten92.nl. Deze input kunnen we meenemen.

Artikel in NRC 3 april 2023 Raad voor Cultuur: ‘Maak duurzaamheid en diversiteit vereist voor subsidie
Artikel in Trouw 3 april 2023 Raad voor Cultuur: ‘Eerlijke betaling van kunstenaars en artiesten harde voorwaarde voor subsidie

Stelselherziening in 2029: het proces

Begin dit jaar verzocht staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media de Raad voor Cultuur om een advies voor de vernieuwing van het cultuurbestel in 2029. Afgelopen week meldde de Raad hiermee van start te zijn gegaan. Goed om te lezen dat de Raad kiest voor een innovatief ontwerpproces, dat doet denken aan de totstandkoming van onze toekomstvisie KUNSTEN2030. Deze visie wordt ook als inhoudelijk ingrediënt meegenomen bij de herziening van het stelsel.

In het persbericht van de Raad voor Cultuur van 15 maart jl staat een uitleg over de aanpak en de designteams die namens de sector deelnemen. Kunsten ‘92 zit in een klankbordgroep, samen met VNG, IPO en de Rijksfondsen.

Kunsten ’92 wil in de komende periode actief meedenken over en meewerken aan deze vernieuwing. We zullen dat samen met onze leden en achterban doen. Bijvoorbeeld door middel van ronde tafels en Zoom bijeenkomsten, maar ook met een artikelenreeks waarin we onze visie KUNSTEN2030 verder uitwerken. Houd onze nieuwsbrieven hierover in de gaten!