19 maart 2021

Cultuursector blij met garantieregeling, maar wil coulance bij toepassing criteria

Het kabinet heeft op vrijdag 19 maart 2021 de Garantieregeling voor festivals en evenementen afgekondigd. Daarmee komt zij ten langen leste tegemoet aan de wens van de Taskforce culturele en creatieve sector om festivals en evenementen een vangnet te bieden indien zij vanwege corona niet door kunnen gaan. Er wordt € 385 miljoen voor deze regeling gereserveerd, € 85 miljoen meer dan de eerder aangekondigde € 300 miljoen.

Kern is van de regeling is dat 80% van de gemaakte kosten wordt vergoed indien het evenement door de Rijksoverheid vanwege de epidemiologische situatie wordt verboden. Aanleiding is het vervallen van de pandemiedekking in de annuleringsverzekering voor evenementen. Organisatoren kunnen door deze regeling doorgaan met het treffen van voorbereidingen voor evenementen na 1 juli 2021. Voor alle liefhebbers en bezoekers van festivals en evenementen is dit goed nieuws. Ook biedt de regeling een welkom perspectief voor de sector zelf: de hele keten van betrokken partijen (van bijvoorbeeld horeca tot beveiliging en bouwers) en professionals (van technici tot artiesten) wordt met dit vangnet geholpen.

De Taskforce is verheugd dat wordt afgezien van een bezoekersdrempel van 3.000 bezoekers, waardoor kleinere festivals niet op voorhand worden uitgesloten. Om een beroep op de regeling te kunnen doen, is wel een vereiste dat festivals of evenementen voorheen een annuleringsverzekering hadden afgesloten. De Taskforce kan zich vinden in dit criterium, maar pleit voor coulance bij de toepassing ervan. Sommige festivals zijn namelijk door omstandigheden buiten hun invloed niet in staat geweest om eerder zo’n verzekering af te sluiten. Als dat het geval is, en een evenement of festival kan aantonen dat het in ruime mate aan alle overige criteria voldoet, dan moet daarvoor een uitzondering mogelijk zijn.

De garantieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021, maar evenementen die gepland stonden/staan vóór 1 juli 2021 en die verplaatst zijn/worden naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021 vallen ook onder de regeling.

Lees hier de kabinetsbrief.