20 december 2013

Debatronde 1

13.45 tot 14.30 uur: Debatronde 1. U kunt kiezen uit de volgende twee debatten:

 

CULTUUR EN STEDELIJKE ONTWIKKELING

Onderzoek wijst uit dat gemeenten met veel kunst, cultuur en erfgoed de toekomst hebben. Wat is er voor nodig om dat succesvol in te zetten?
Moderator: Ruben Maes
Met: Han Bakker, cultuurintendant Dordrecht
Hans Peter Benschop, Trendbureau provincie Overijssel
Eric Frijters, lector ‘Lokale en Regionale Ontwerpopgaven’ van diverse Academies van Bouwkunst
Pauline Reijnen, programmamanager Cultuur & Erfgoed bij de Provincie Gelderland
Reflectie: Janita Tabak, wethouder Kampen

 

CULTUUR EN ONDERWIJS

Het belang van cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs is onomstreden. Hoe kunnen scholen beter profiteren van wat culturele instellingen te bieden hebben? Hoe kunnen instellingen beter inspelen op de behoefte van en het bestaande curriculum in het onderwijs?
Moderator: Jet de Ranitz, voorzitter Kunsten ‘92
Met: Sjarel Ex, directeur Boijmans van Beuningen
Aruna Vermeulen, HiphopHuis Rotterdam
Mark Weekenborg, Programmamanager PO-Raad
Piet Hagenaars, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Reflectie: Marijke van Hees, wethouder Enschede