20 september 2020

Drie generieke coronasteunpakketten voor economie en banen

Het kabinet heeft drie algemene (generieke) steunpakketten voor economie en banen beschikbaar gesteld:
Het eerste (op 17 maart 2020)
Het tweede (op 20 mei 2020) en
Het derde (op 28 augustus 2020)
Ook de cultuursector kan hier gebruik van kan maken, daar waar dat van toepassing is en de situatie aansluit op de regelingen.

OVERZICHT FINANCIËLE REGELINGEN