15 september 2020

Prinsjesdag | Miljoenennota 2021

PERSBERICHT | 15 september 2020


Miljoenennota 2021: extra geld voor de podiumkunsten, ook in de regio

Vandaag maakte het kabinet bij de presentatie van de Miljoenennota 2021 bekend dat het voor de komende vier jaar € 15 miljoen per jaar uittrekt om het Fonds Podiumkunsten in staat te stellen theatergezelschappen en muziekensembles die positief waren beoordeeld, maar waarvoor geen budget was, alsnog te honoreren. Daarnaast maakt het kabinet € 2 miljoen per jaar extra vrij voor cultuur in de regio, om de zogeheten ‘onaanvaardbare witte plekken’ aan te pakken. De omstreden bezuiniging bij het Fonds Podiumkunsten is hiermee ongedaan gemaakt. Kunsten ’92 is zeer verheugd over dit besluit van het kabinet en is de minister, haar ambtenaren op het ministerie van OCW, het gehele kabinet en de Kamerleden dankbaar voor deze ondubbelzinnige blijk van erkenning voor de waarde van de culturele en creatieve sector van ons land. De Koning sprak zojuist in de Troonrede de woorden: “Met de aanvulling van bijna een half miljard euro aan de culturele sector onderstreept de regering het grote maatschappelijke belang van deze sector.”

Positieve gevolgen
Door deze bedragen:
– kunnen 71 gezelschappen en ensembles, die bij het Fonds Podiumkunsten onder de ‘zaaglijn’ terecht waren gekomen, alsnog worden gehonoreerd; zij krijgen allen 93,5 % van het toegekende bedrag;
– krijgen veelbelovende jonge (maar ook gevestigde) podiumkunstenaars in muziek, dans en theater de kans om door te bouwen aan hun artistieke signatuur;
– kunnen de ruim 970.000 bezoekers die de afgelopen jaren hebben genoten van het werk van de betreffende makers, ook de komende jaren genieten van hun voorstellingen op podia, festivals en locaties door het hele land en daarbuiten;
– blijven voor de regio belangrijke instellingen en gewaardeerde subgenres behouden;
– wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid in de sector, die op dit moment enorm onder druk staat. (Bron positieve gevolgen: NAPK)

Gezamenlijk resultaat
Dit mooie resultaat is mede te danken aan een lange, aanhoudende en gezamenlijke lobby van de culturele sector. Vanaf juni 2019 heeft Kunsten ’92 brieven aan de Kamer gestuurd voorafgaand aan 3 Kamerdebatten, hebben we mensen opgeroepen om Kamerdebatten bij te wonen, en belegden we een week geleden een live bijeenkomst met politici. Er is een rode loper van theateraffiches gemaakt (door de Creatieve Coalitie en Platform Aanvang!) en een Brandbrief geschreven (ondertekend door 2.500 mensen uit het culturele veld). Saamhorig optrekken vanuit een breed gedeelde noodzaak heeft zijn vruchten afgeworpen. Zie HIER een overzicht van onze lobby in de afgelopen 16 maanden. Wij danken iedereen die zich hiervoor heeft ingezet, in het bijzonder de NAPK en de makers.

Publicatie Cultuurnota 2021 – 2024
Tegelijkertijd is vandaag ook de definitieve Cultuurnota 2021 – 2024 gepubliceerd. Het advies over deze cultuurnota, dat de Raad voor Cultuur op 4 juni jl. naar de Kamer stuurde is op 29 juni jl. in de Tweede Kamer behandeld. Naar aanleiding van dat debat is een aantal wijzigingen doorgevoerd (o.a. inzake Scapino Ballet en Eurosonic|Noorderslag). In de publicatie van deze Cultuurnota 2021 – 2024 vandaag is de enige wijziging die de minister daarna nog heeft doorgevoerd de extra middelen voor het Next Nature Network in Eindhoven. Voor de instellingen die nu in de BIS zitten, maar in de komende periode 2021 – 2024 niet gehonoreerd worden, is in het tweede steunpakket voor cultuur een bedrag van € 14 miljoen beschikbaar gesteld ter overbrugging tot juni 2021. De cultuursector is nog in afwachting van een onderzoek dat het aantal ontwikkelplekken voor jonge makers in kaart brengt.


Een sterke culturele en creatieve sector, ook na 2020

Vervolg
Door deze positieve ontwikkelingen, en ook door het op vrijdag 28 augustus bekendgemaakte tweede specifieke coronasteunpakket voor cultuur, voelen wij ons aangemoedigd om vanuit de taskforce (waarvan Kunsten ’92 voorzitter is) samen met de politiek verder te werken aan een sterke culturele en creatieve sector. Voor de komende maanden, maar ook voor na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 en na de coronacrisis. En om gezamenlijk de knelpunten die er nu nog zijn op te lossen, zoals op het gebied van de arbeidsmarkt, de zzp’ers, talentontwikkeling in alle disciplines en het niet-gesubsidieerde deel van de culturele en creatieve sector. Lees hier ook de brief van de taskforce over een herstelplan (dd. 24 juni jl.).

Perspectief coronamaatregelen
Voor nabije toekomst benadrukken wij het belang van een helder perspectief voor culturele activiteiten en evenementen. Culturele instellingen, podia, popzalen, ondernemers, festivals en clubs vragen ruimte om verantwoord te zoeken naar innovatieve mogelijkheden, die gezondheid vooropstellen, maar meer publiek of deelnemers toestaan dan volgens de huidige anderhalve metermaatregelen is geoorloofd.
(Zie hiervoor ook de Kamervragen, die cultuurwoordvoerder Salima Belhaj (D66) afgelopen week stelde aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Brief Raad voor Cultuur “Naar een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector”
Ook de Raad voor Cultuur benoemt in zijn vandaag gepubliceerde brief deze knelpunten en behoefte aan perspectief. Zo zou men moeten bekijken of per regio of vollere zalen mogelijk zijn. Ook pleit de Raad ervoor dat het tweede steunpakket niet alleen ten goede komt aan het gesubsidieerde, maar ook aan het ongesubsidieerde deel van de sector, inclusief freelancers. Lees HIER de gehele brief van de Raad voor Cultuur, met daarin aanbevelingen aan de minister, voor de korte en de middellange termijn.