8 september 2003

Eerste confrontatie Van der Laan met de Tweede Kamer

Op 11 september vond het eerste debat tussen Staatssecretaris Van der Laan en de Tweede kamer plaats. De toon van het debat was mild. Of het visieloos genoemd mag worden of niet: haar intentie om meer ruimte te geven aan het culturele veld en minder regels op te leggen oogste bijval. Vraagtekens werden geplaatst bij de bezuinigingen die de sector zullen treffen en het voornemen die vooral op niet-producerende instellingen te verhalen. Ook vonden kamerleden dat de Staatssecretaris zich moet inzetten om de gevolgen van maatregelen op de kunsten zoveel mogelijk te beperken.

Kunsten ’92 zond de Tweede Kamercommissie voor OCW ter voorbereiding op het debat onderstaande brief en bijlage toe. De bijlage betreft een overzicht van de financiele stand van zaken op het moment van schrijven.
Brief Kunsten ’92 aan Tweede Kamer tbv 11 september 2003
De financiele Stand van Zaken van s-Rijks Cultuurbeleid