31 augustus 2003

Uitmarkt cultuurdebat 2003

Hoe denken ‘buitenstaanders’ over de rol van kunst in de maatschappij

Kunsten ´92 organiseerde in samenwerking met de Amsterdamse kunstencoalitie Kunst van Vooruitzien en Paradiso een cultuurdebat onder leiding van Michael Zeeman en Bas Heijne. Centraal in dit debat stond de vraag hoe ´buitenstaanders´ dachten over welke rol kunst en cultuur in de samenleving zou moeten spelen.

Aan het woord kwamen: drs. Ankie Verlaan, lid van het College van Bestuur, Universiteit van Amsterdam; Prof. dr. Vincent Icke, hoogleraar Astrofysica Universiteit Leiden; Mr. dr. Geert Dales, Loco-Burgemeester en Wethouder Financien en Economische Zaken, gemeente Amsterdam; drs. Cateautje Hijmans van den Bergh, partner van Boer en Croon. Op hun bijdragen werd gereageerd door de volgende leden van de Tweede Kamer: Francine Giskes, D66; Kees Vendrik, Groen Links; Margot Kraneveldt, LPF; Fenna Vergeer, SP; Nicolien van Vroonhoven, CDA; Jeltje van Nieuwenhoven, PvdA en tot slot Laetitia Griffith, VVD.

Zie voor integrale video-opname op www.Fabchannel.com onder het kopje Video on Demand, Uitmarkt Cultuurdebat.

Voor het verslag verwijzen wij naar de Kunsten ’92 Nieuwsbrief #27, te vinden onder ‘publicaties’ op deze website. In het bijgevoegde document vindt u de Columns van respectievelijk Geert Dales, Ankie Verlaan en Vincent Icke.

Columns Uitmarktdebat 2003