22 september 2023

Erfgoed terug op de politieke agenda

Dat is wat wij, meer dan 50 erfgoedorganisaties verenigd in de Federatie Instandhouding Monumenten en het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, aan u als volksvertegenwoordiger willen meegeven. Nederland staat voor enorme ruimtelijke transities. Maak erfgoed het uitgangspunt voor beslissingen over hoe we willen wonen, leven en werken.

De zorg voor ons erfgoed is een wettelijke basistaak. De Rijksoverheid heeft hierin een spilfunctieTegelijk speelt erfgoed een rol van betekenis in alle grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven:

  • Erfgoed vormt de fysieke en culturele basis van de ruimtelijke inrichting van Nederland.
  • Erfgoed staat voor de identiteit van onze steden, dorpen en landschappen en het verbindt mensen.
  • Erfgoed is essentieel voor de leefbaarheid, het houdt ons land mooi en herkenbaar.
  • Erfgoed geeft handvatten om de verstoorde balans met de natuurlijke systemen te herstellen.

Iedereen beleeft ons erfgoed dagelijks op allerlei manieren, soms onbewust. Het is overal om ons heen.

Op deze website vindt u de maatschappelijke opgaven waarin erfgoed en de erfgoedsector kunnen bijdragen aan een oplossing. Het is straks aan u als volksvertegenwoordiger om inhoud te geven aan een sterk erfgoedbeleid!

ERFGOED ALS UITGANGSPUNT