19 september 2023

Miljoenennota 2024 volgens verwachting | Voorlopig geen btw-verhoging voor cultuur

De Koning zei het mooi vandaag in de troonrede: “Cultuur confronteert, inspireert en overbrugt tegenstellingen. Van festivalterrein tot concertgebouw, en van museum tot muziekschool. Daarom blijft het kabinet bevorderen dat mensen kunnen genieten van cultuur, bijvoorbeeld de Cultuurkaart voor jongeren en de openbare bibliotheek op zoveel mogelijk plaatsen”.

Waar hij naar verwijst is de extra € 170 miljoen voor cultuur die, zoals afgesproken in het coalitieakkoord van 2022, verwerkt is in deze Miljoenennota. Daarmee wordt geïnvesteerd in fair pay, bibliotheken, de cultuurkaart (mbo, vo), digitalisering en erfgoed. Ook de inzet van de culturele en creatieve sector bij de aanpak van maatschappelijke opgaven krijgt een extra impuls.

De culturele en creatieve sector is opgelucht dat een btw-verhoging voorlopig van de baan is. Voor 2024 is het lage BTW-tarief opgenomen in de begroting en dat is voor kunstenaars, werkenden en culturele organisaties van groot financieel belang.

Het demissionaire kabinet zet in op brede welvaart. Om deze in alle regio’s te bevorderen, acht het kabinet het van groot belang dat alle aspecten zoals  infra­structuur, veiligheid, gezondheid, economische ontwikkeling en cultuur daarin worden meegenomen. 

De begroting van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) laat zien dat het kabinet in 2024 verdergaat met de inzet van Regiodeals: afspraken tussen ondernemers, kennisinstituten, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties om de kwaliteit van leven, wonen en werken in een regio te vergroten. 

Waar de vandaag gepresenteerde Miljoenennota vooralsnog geen soelaas voor biedt, zijn de aldoor stijgende lasten. Indexatie blijft over de hele breedte achter. Daarin spelen gemeenten overigens een belangrijke rol. De dreigende tekorten in het gemeente- en provinciefonds worden in deze miljoenennota niet afgewend.

Lees de volledige Miljoenennota en begrotingen hier. Kijk voor cultuur, erfgoed en media in de begroting van het ministerie van OCW, bijlage VIII.