11 juli 2014

Erfgoed in uw provinciale verkiezingsprogramma: 5 aanbevelingen

Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 heeft het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een vijftal aanbevelingen voor provincies opgesteld. Deze ‘schijf van 5’ biedt provincies en provinciale politieke partijen concrete en inspirerende aanbevelingen om optimaal gebruik te maken van het aanwezige erfgoed. Deze flyer is in de derde week van juli per post aan 400 bestuurders en politici in de provincies verzonden: van fractievoorzitters tot commissieleden cultuur en of ruimte en van gedeputeerden tot voorzitters van de partijbesturen.

De provincie is een belangrijke speler op het gebied van erfgoed. Niet alleen als uitvoerder van wettelijke taken en verdeler van subsidies voor bijvoorbeeld rijksmonumenten. Ook op het gebied van cultuureducatie, archeologie, musea en immaterieel erfgoed vervult de provincie, als regisseur van bovenregionale samenwerking, een aanjagende rol. Als verbindende partij kunt u erfgoed inzetten bij het realiseren van uw economische en sociale taken. Erfgoed draagt bij aan toerisme en werkgelegenheid. Het vergroot betrokkenheid. Uw aandacht voor erfgoed kan altijd rekenen op steun en sympathie vanuit de mensen. Hieronder vindt u vijf aanbevelingen met betrekking tot een aantal actuele thema’s.

Raak geïnspireerd en zeg er iets over in een aparte erfgoedparagraaf van uw provinciale verkiezingsprogramma! Download hieronder de flyer met de 5 aanbevelingen:

Schijf van 5 Erfgoed Provincies met voorbeelden