11 juli 2014

Reactie Kunsten ’92 op Internetconsultatie Voorstel Erfgoedwet

Kunsten ’92, belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om door middel van de Internetconsultatie te reageren op het Wetsvoorstel Erfgoedwet. Zoals wij reeds verwachtten, hebben vele brancheorganisaties zelf gereageerd op de aspecten uit de wet die hun werkveld betreffen. Kunsten ’92 gaat in deze reactie op de erfgoedwet voornamelijk in op de bovensectorale aspecten. Meer over Internetconsultatie Voorstel Erfgoedwet leest u hier.

Zie onze inbreng: Reactie Kunsten92 internetconsultatie Erfgoedwet 10 juli 2014