30 juni 2021

Experts gezocht voor KUNSTEN2030

Kunsten ’92 is in januari 2021 gestart met het project KUNSTEN2030, een verkenning naar een duurzame en robuuste culturele en creatieve sector. We werken toe naar een aantal voorstellen voor nieuwe richtingen om in te slaan, bedoeld voor de sector, de politiek en de beleidsmakers, nadrukkelijk bedoeld om debat open te gooien, om diverse agenda’s te voeden, om nieuwe vergezichten te tonen waar nog niet aan gedacht is.

Workshops april 2021

In april 2021 hebben meer dan 40 professionals uit de culturele en creatieve sector meegedaan aan 4 workshops. Deelnemers kwamen uit de verschillende disciplines: podiumkunsten, beeldende kunst, musea, erfgoed, cultuureducatie, creatieve industrie, media, film en het hoger onderwijs. Er is gestreefd naar een zo divers mogelijk gezelschap van werkenden binnen en buiten de sector, allen met een dosis goede zin en solidariteit.

Experts gezocht!

We hebben inmiddels 5 relevante onderwerpen, wij noemen ze ‘eilanden’, gedefinieerd uit de output van de workshops. We zijn op zoek naar leden die mee willen denken in een team, gedurende een gezamenlijke dag met wellicht wat huiswerk. Doel van zo’n dag is tastbaar maken welke acties moeten plaatsvinden om zaken in beweging te brengen.  

Je wordt gevraagd om in september/ oktober tijdens een gezamenlijke werksessie onder leiding van Jeroen van Erp het onderwerp van jouw expertise te verdiepen, te voorzien van relevante context en interventies en oplossingen te helpen ontwikkelen. 

Vind je het interessant om mee te werken en heb je relevante kennis en ervaring op het gebied van een van de onderwerpen? Maak je kenbaar via een e-mail naar programmaleider Pien van Gemert pien@kunsten92.nl onder vermelding van jouw onderwerp met een korte motivatie. Eind augustus krijg je van ons bericht.

De onderwerpen

Hier presenteren we in het kort de vijf onderwerpen. Op de KUNSTEN2030 pagina lees je hier meer over:

#1 Nieuwe waarden, een nieuwe mentaliteit
Op weg naar een gezonde mentaliteit van de sector, de opleidingen en de kunstenaar

#2 Op weg naar een radicaal nieuwe publieksvisie
Je mag er zijn!

#3 It takes 2 to tango
Vernieuwing en versterking van samenwerkingsvormen en verbindingen

#4 High trust
Op naar meer vertrouwen vanuit de overheid naar de sector

#5 De culturele deelmaatschappij
Ruimte, tijd en materiaal