6 februari 2012

Juridisch advies over frictiekosten

Kunsten ’92 en NAPK hebben juridisch advies ingewonnen over de consequenties van de diverse gepubliceerde regelingen en wat de juridische positie van culturele instellingen hierin is. Met andere woorden: is het zinvol om te procederen en zo ja, wanneer kunt u dat het beste doen?  

In het document wordt ingegaan op het begrip ‘redelijke termijn’ buiten welke een beroep gedaan kan worden op de frictiekostenregelingen bij OCW, de frictiekostenregeling bij het Fonds Podiumkunsten en de inzet van geld ondergebracht bij het bestemmingsfonds OCW.

Juridisch advies aan leden feb 2012