15 januari 2014

Gemeentelijke Cultuuragenda 2014

De Gemeentelijke Cultuuragenda 2014 van Kunsten ’92 is een heldere beleidsagenda die aan gemeenten laat zien hoe zij hun culturele kapitaal effectief in kunnen zetten. Bovendien is aan de hand van goede voorbeelden in de agenda te lezen welke resultaten gemeenten, culturele instellingen en bedrijven samen al hebben bereikt.

Kunsten ’92 heeft deze agenda opgesteld voor huidige en toekomstige raadsleden, wethouders en gemeentelijke ambtenaren. Zij kunnen direct aan de slag met deze concrete aanbevelingen in de nieuwe raadsperiode.
Organisaties op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed kunnen deze Gemeentelijke Cultuuragenda 2014 gebruiken om in gesprek te gaan met politici, bestuurders, bewoners en andere organisaties in hun gemeente.

Download de pdf versie:

Gemeentelijke Cultuuragenda 2014

Of lees hieronder de Gemeentelijke Cultuuragenda 2014 op uw scherm: