19 november 2019

Genomineerden BNG Bank Erfgoedprijs 2020 bekend

Gemeenten Alkmaar, Appingedam, Noordenveld en Schouwen-Duiveland genomineerden BNG Bank Erfgoedprijs 2020

Op 22 april 2020 wordt de BNG Bank Erfgoedprijs voor de tiende keer uitgereikt aan de ‘beste erfgoedgemeente’ van Nederland. Dat gebeurt in de Gemeente Rheden, de winnaar van 2019. De prijs bestaat uit een bedrag van 25.000.Met deze prijs wil het Erfgoedplatform van Kunsten ‘92 uitstekende voorbeelden van gemeentelijk erfgoedbeleid (en -uitvoering) delen en andere gemeenten inspireren. Hoofdsponsor is BNG Cultuurfonds. Daarnaast wordt een Publieksprijs uitgereikt aan de gemeente die de meeste publieksstemmen weet te verkrijgen.

Selectie
Voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2020 is door specialisten uit het erfgoedveld een longlist gemaakt van gemeenten die blijk geven van visie en daadkracht in hun omgang met erfgoed. Tijdens de eerste juryvergadering heeft de jury Alkmaar, Appingedam, Noordenveld en Schouwen-Duiveland genomineerd.
De juryleden gaan de 4 genomineerde gemeenten onaangekondigd en incognito bezoeken. In januari 2020 lichten de vier genomineerden hun erfgoedbeleid en -praktijk toe aan de jury door middel van een korte pitch. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de feestelijke uitreiking op 22 april 2020 in Rheden.

Bij de beoordeling kijkt de jury of de gemeente zijn erfgoed weet te verbinden met andere beleidsterreinen, en bovendien worden aspecten als participatie, communicatie, innovatie en daadkracht onder de loep genomen.

Over de prijs
De BNG Bank Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ´92 en stimuleert gemeenten om actief in te zetten op cultureel erfgoed, ook ter versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en economie. De prijs is beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds.

Eerdere winnaars zijn de gemeenten Dordrecht (2010) Westerveld (2011), Schiedam (2012), Kampen (2013), Bergen op Zoom (2014), Beesel (2016) en Zutphen (2017), Leiden (2018) en Rheden (2019).

Juryleden v.l.n.r. Christian Pfeiffer, Susan Lammers, Patrick Timmermans, Arnoud Odding, Ina Adema

Jury
Ina Adema (burgemeester Lelystad en bestuurslid BNG Cultuurfonds)
Janneke Bierman (architect en directeur BiermanHenket architecten)
Susan Lammers (algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Arnoud Odding (directeur Rijksmuseum Twente)
Christian Pfeiffer (beleidsmedewerker Erfgoedvereniging Heemschut)
Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant)

Meer informatie over de prijs en de selectieprocedure vindt u op www.bngerfgoedprijs.nl en www.kunsten92.nl