12 november 2019

Tweede Kamerdebat 18 november

LEES HIER HET STENOGRAFISCH VERSLAG VAN DIT DEBAT


BRIEF KUNSTEN ’92 

Aanstaande maandag 18 november vindt het Tweede Kamerdebat ‘OCW-begroting onderdeel Cultuur’ plaats. De Kamer spreekt dan met minister van Engelshoven onder meer over de cultuurbegroting 2020, de regelingen en criteria voor de cultuurnota 2021 – 2024 en het werkprogramma van de Raad voor Cultuur. Bekijk hier de agenda. Wij stimuleren iedereen om dit Kamerdebat bij te wonen (neem legitimatie mee).

Ter voorbereiding op dit debat heeft Kunsten ’92 een brief aan de Kamer gestuurd. Kunsten ’92 stelt daarin dat de culturele en creatieve sector (inclusief media en erfgoed) een grotere betekenis voor Nederland heeft dan doorgaans wordt verondersteld (CBS-satellietrekening, juni 2019 en TNO in ESB, juli 2019). Met een toegevoegde waarde van € 25,5 miljard (3,7 procent) aan het bbp is deze sector iets kleiner dan toerisme, maar tweemaal zo groot als de landbouw. De culturele en creatieve sector is bovendien goed voor zo’n 320 duizend banen, 4,5 procent van de totale werkgelegenheid.

De creatieve slagkracht en productie van de culturele en creatieve sector staat echter onder druk, ondanks de extra investeringen in cultuur van de afgelopen jaren. Dat komt door eerdere bezuinigingen op cultuur en media, implementatie van de breed gedragen noodzaak om te komen tot ‘loon naar werk’ (Fair Practice), verschuiving van middelen en het ontbreken van een gelijk speelveld. Dit wordt versterkt door negatieve effecten van generiek sociaalfiscaal beleid.

Kunsten ’92 stelt in de brief een aantal urgente maatregelen voor om de slagkracht en de nationale productiecapaciteit van de culturele en creatieve sector op peil te houden. LEES HIER DE VOLLEDIGE BRIEF VAN KUNSTEN ’92

 

WAT GEBEURT ER IN DE KOMENDE PERIODE?

Basisinfrastructuur BIS
Het ministerie van OCW heeft onlangs de ‘Subsidieregeling Culturele Basisinfrastructuur 2021 – 2024’ gepubliceerd. Aanvragen kan van 2 december 2019 tot en met 31 januari 2020 17.00 uur. Lees hier meer.
Enige tijd na de sluitingsdatum stuurt de minister een adviesaanvraag aan Raad voor Cultuur, die de aanvragen voor de BIS beoordeelt. De Raad brengt vervolgens een advies uit aan de minister (in mei 2020). In het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur staat hoe de Raad de aanvragen voor de BIS 2021-2024 beoordeelt. De minister beslist uiteindelijk over de subsidieverlening.

Fondsen
De zes Rijkscultuurfondsen financieren instellingen en ondersteunen makers en projecten. Planningen en cycli verschillen per fonds. Het betreft het Fonds Podiumkunsten (dat afgelopen week de meerjarige subsidieregelingen 2021-2024 voor producties en festivals publiceerde), het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Mondriaanfonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Klik op de namen van de fondsen voor meer informatie.

Tweede Kamer
> In juni 2020 debatteert de commissie cultuur over het advies van de Raad voor Cultuur m.b.t. de cultuurnota 2021 – 2024 en de eventuele reactie daarop van de minister.
> Vlak voor de zomer van 2020 vindt het plenaire debat over de Voorjaarsnota plaats.
> Op Prinsjesdag 2020 (15 september) zal de definitieve cultuurnota 2021 – 2024 worden vastgesteld.

1 reactie

 1. amsterdam.
  17 november 2019.

  geachte kamerleden,
  hieronder een bericht betreffende de voorgenomen kaalslag bij het fonds podiumkunsten.
  ik ben als toneelsleper, regisseur, scenograaf, vrachtwagenchauffeur, afficheontwerper, belichter al meer dan 35 jaar werkzaam bij maatschappij discordia te amsterdam.
  wij hebben alle bezuinigingsmaatregelen, die ons zijn overkomen, tot nu toe weten te overleven; we hebben ons staande weten te houden, ondanks alle rancuneuze en onbegrijpelijke, door de politiek aangegeven maatregelen.
  deze maatregel, om enerzijds 8,6 miljoen euro weg te halen bij het fonds podiumkunsten en anderzijds te stellen, dat we de ‘fair practice governance-code’ moeten gaan hanteren, zonder dat er meer geld bijkomt, om dat te kunnen financieren, dat betekent de definitieve doodsteek voor allerlei groepen, voor allerlei individuen, die gewoon proberen om op een onmogelijke manier hun werk te proberen te continueren.
  er zal veel niet meer gebeuren in de komende jaren op de vele kleinere plekken en voor diegenen die proberen in de kunst werkzaam te kunnen zijn, worden de perspectieven definitief gesloopt.
  het is niet zo merkwaardig, dat politici niet altijd meer serieus te nemen zijn.
  tevens zou het aardig zijn om eens een keer een trajekt mee te maken, zoals wij dat voortdurend mee maken; misschien dat u bij uzelf dan eens een keer een grenzeloze moedeloosheid zult ontdekken en zult u misschien merken, dat ook u gevoelig blijkt te zijn voor het feit, dat u voortdurend niet serieus wordt genomen en laten we het dan nog niet over geld als inkomen hebben.
  nog steeds bereid om met u te blijven praten en proberen u uit te leggen (lernen),
  met vriendelijke groet,
  matthias de koning,
  lid van maatschappij discordia.

  0654325522
  matrex@xs4all.nl

  Voorkom kaalslag bij het Fonds Podiumkunsten!
  De minister heeft besloten het Fonds Podiumkunsten (FPK) te korten met 8,6 miljoen euro. Vanaf 2021 kan het FPK daardoor nog maar 50 tot 60 gezelschappen en ensembles meerjarig financieren. Nu zijn dat er 113.
  Impact voor publiek
De ruime keuze die het publiek nu heeft – bijvoorbeeld tussen hedendaagse en barokmuziek, mime en teksttoneel, moderne dans en hiphop – verdwijnt. Dit raakt in totaal 4 miljoen bezoekers. Nu kunnen zij nog genieten van culturele verscheidenheid, verspreid door het hele land. Straks is dit aanbod enorm verschraald.
  Impact voor podia en festivals 
De FPK-gezelschappen en -ensembles spelen gemiddeld 40 tot 80 voorstellingen per theaterseizoen op podia en festivals in het land. Theaters van Zoetermeer tot Venlo. Festivals van Oerol tot de Parade. Als de korting op het FPK doorgaat, vallen er grote gaten in de programmering van podia en festivals. Zij hebben daardoor minder aanbod, minder bezoekers en minder inkomsten.
  Impact voor de gemeenten
De FPK-gezelschappen en -ensembles zijn verspreid over het hele land. Zij dragen bij aan de lokale infrastructuur en zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarmee zijn ze van grote waarde voor de stad of regio waar ze gevestigd zijn. Korting op de FPK-subsidie betekent een verarming van het leefklimaat in verschillende regio’s.
  Impact voor het Rijkscultuurbeleid
De podiumkunstensector dreigt met de FPK-korting een groot deel van zijn middenveld te verliezen. Daaronder zijn internationale vernieuwers, maatschappelijk geëngageerde makers en nieuwe verhalenbrengers, die precies dàt doen wat de minister beoogt met haar nieuwe beleid. Een korting op het FPK met 8,6 miljoen euro leidt tot vernietiging van creatief kapitaal. Daardoor verdwijnen succesvolle en goed functionerende organisaties, die van groot belang zijn voor een innovatieve en vitale kunstensector, nu en in de toekomst.

Reacties zijn gesloten.