20 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen | Hoe staat het met kunst en cultuur?

Op woensdag 21 maart werden in bijna alle gemeenten in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Hoe staat het met kunst, cultuur en erfgoed in de gemeentelijke politiek en wat heeft de cultuursector ondernomen om onderdeel van het politieke debat te zijn?

Verkiezingsprogramma’s in de vier grote steden

Theaterkrant.nl dook in de verkiezingsprogramma’s van de landelijke partijen: wat zijn hun plannen in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met betrekking tot de podiumkunsten? Lees hier het overzicht.

De Cultuurwijzer

Met deze ‘Stemwijzer’ op het gebied van kunst en cultuur kan de kiezer uitvinden welke lokale politieke partij het best past bij zijn of haar zienswijze over kunst en cultuur. De Cultuurwijzer bestaat uit ongeveer 10 stellingen die door de culturele instellingen zelf (i.s.m. de lokale politieke partijen) ingevuld kunnen worden. In de gemeenten Alkmaar, Amersfoort, Den Haag, Eindhoven, Heerlen, Houten, Smallingerland en Utrecht staat de Cultuurwijzer online. Vul er hiereen naar keuze in. De Cultuurwijzer is tot stand gekomen in opdracht van de VSCD en de VNPF en in samenwerking met de NAPK, Cultuurconnectie, de LKCA en Kunsten ’92.

Debatten

Aan cultuurdebatten heeft het de afgelopen maanden niet ontbroken: publiek en culturele instellingen gingen met de lokale politiek in debat in onder andere Enschede, Deventer, Amsterdam, Rotterdam, Houten, Arnhem, Wageningen, Den Haag, Utrecht, Elst, Steenwijk, Zevenaar, Dordrecht, Breukelen, Zutphen, Zwolle, Uden, Hulst, Leidschendam, enzovoort. Vanavond kunt u in Amsterdam nog naar het Gemeentelijk kunstdebat over talentontwikkeling, in de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, van 17:30 – 18:30 uur, met o.a. studenten en Jan Zoet (directeur Academie voor Theater en Dans en voorzitter Kunsten ’92). Lees meer.

Input voor de Verkiezingsprogramma’s en voor de lokale lobby

Vanuit diverse hoeken heeft de cultuursector instrumenten aangeleverd om kunst, cultuur en erfgoed in de gemeentelijke politiek te verankeren:

*Zo heeft LKCA (Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst) de Campagne ‘Cultuur deel je’ ontwikkeld. Om culturele instellingen te ondersteunen deze boodschap aan de lokale politiek over te brengen heeft LKCA een toolkit ontwikkeld en in het hele land lokale campagnecoördinatoren geworven. Lees meer.

*De Museumvereniging maakte de Handleiding Lobbyen bij de gemeente 2018, met praktische tips en tricks om te lobbyen. Adviezen over welke boodschap af te geven, op het juiste moment, bij de juiste persoon. De publicatie kijkt verder dan alleen de aankomende verkiezingen, en biedt ook nieuwe impulsen om de relatie tussen musea en gemeenten nog sterker te maken. Lees meer.

*Kunsten ’92 heeft in de zomer van 2017 aan alle fractievoorzitters in alle gemeenten de flyers ‘Cultuur werkt voor de gemeente’ en ‘Erfgoed werkt voor uw gemeente’ gestuurd. De brochures bevatten elk vijf concrete punten voor de verkiezingsprogramma’s, maar kunnen ook worden ingezet bij de vorming van de collegeakkoorden.

*De Boekmanstichting legde een internetcatalogus aan over kunst en cultuur in de gemeenteraadsverkiezingen. Lees meer.