26 november 2015

Gezamenlijke brief Cultuur buiten Beeld

Cultuur in Beeld laat veel Buiten Beeld

Minister Bussemaker schetst een te positief en niet volledig beeld van de cultuursector in haar begeleidende brief bij Cultuur in Beeld 2015. Dat constateren FNV KIEM, de Federatie Cultuur en Kunsten ’92. Zij roepen de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief op de werkelijke ontwikkelingen niet te negeren. ‘Kijk met een brede en realistische blik naar de culturele sector en los een aantal knelpunten op voordat de sector nog verder afkalft’.

Gezamenlijke brief Cultuurbegroting 23 nov 2015