9 februari 2011

Hetzelfde spel, andere regels – nieuwe culturele strategieën voor gemeenten en provincies

Verslag van een debat 9 februari 2011 – Dordrechts Museum

Hoewel veel nog onduidelijk is, laten eerste prognoses zien dat op cultuur en erfgoed in totaal 1 miljard euro zal worden bezuinigd. Tweederde daarvan zal op lokaal niveau plaatsvinden. Dit als gevolg van de bezuinigingen op gemeentefondsen en het volgen van het rijksoverheidsbeleid: minder overheid, meer markt en meer mecenaat.

Maar niet overal wordt bezuinigd: er zijn nog steeds plaatsen en regio’s, zoals bijvoorbeeld in Lelystad en in Noord-Brabant, waar overheden besluiten juist meer te investeren in cultuur en erfgoed. Welke argumenten zijn er om juist in deze tijd cultuur tot prioriteit van het beleid te maken? Welke vooroordelen zitten bestuurders in de weg om draagvlak te verwerven? Hoe kunnen de belangen van burgers en het culturele belang voor een stad of regio beter aan elkaar gekoppeld worden? Welke rol kunnen / moeten provincies spelen bij de ontwikkeling en instandhouding van een regionale infrastructuur? Actuele vragen, zeker in het licht van de aanstaande Provinciale Verkiezingen.

De bijeenkomst werd in Dordrecht gehouden omdat deze stad in 2010 de Prijs voor de Beste Erfgoedgemeente van Nederland heeft gewonnen. Op deze middag zal dan ook de aftrap worden gegeven voor de kandidaatstelling van de Beste Erfgoedgemeente 2011. Initiatiefnemers van de middag zijn Kunsten ’92 (Vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed) en de heer Han Bakker, cultuurintendant van de gemeente Dordrecht.

PROGRAMMA
12.30 -13.20 Inloop en Lunch
13.30 – 14.00 Welkom door burgemeester van Dordrecht A.A.M. Brok
Toelichting door de directeur van het Dordrechts Museum P.J. Schoon

14.00 – 14.30 Aftrap Prijs Beste Erfgoedgemeente door burgemeester A.A.M. Brok
14.30 – 15.15 Hetzelfde spel, andere regels
Nieuwe culturele strategieën voor gemeenten en provincies
Presentatie door S. Hodes en J. Idema van Lagroup (Leisure & Arts Consulting)

15.15 – 15.45 Pauze
15.45 – 16.00 Aanbevelingen voor cultuur- en erfgoedbeleid in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen door A. ’s-Gravesande, voorzitter van Kunsten ’92.

16.00 – 17.15 Debat o.l.v. Lennart Booij met wethouders en provinciale bestuurders
17.15 – 18.00 Borrel

Verslag bijeenkomst K92 Dordrechts Museum – 9 februari 2011
Presentatie LA Group
Toespraak en aanbevelingen Ad ‘s-Gravesande