13 juni 2024

In herinnering Lennart van der Meulen

Met groot verdriet staan wij stil bij het overlijden van Lennart van der Meulen. Wij zijn een zeer geliefd voorzitter, bestuurslid en vriend van Kunsten ’92 verloren. Lennart heeft altijd de verbinding gezocht tussen de wereld van de media en de kunsten en was voor onze vereniging een onmisbare schakel tussen deze twee werelden. Met zijn inzet en enthousiasme voor het werk van Kunsten ’92 is hij voor ons een grote steun geweest. Nooit een blad voor de mond, altijd die vrolijke kop, gul in het geven van vertrouwen, en gesprekken met hem waren altijd inspirerend.

Lennart is van november 2011 tot december 2017 bestuurslid geweest van Kunsten ’92. Binnen die periode was hij van eind 2014 tot begin 2016 interim-voorzitter, en daarvoor en daarna penningmeester. In zijn functie als directeur van de VPRO, en ook daarbuiten en met name bij Kunsten ’92, heeft Lennart zich altijd met grote overtuigingskracht ingezet voor kunstenaars en creatieve makers. Hij was zich als geen ander bewust van het belang van een bloeiend cultureel klimaat voor de kwaliteit die radio en TV aan het publiek behoren te bieden. De VPRO was en is daarvan nog steeds het unieke voorbeeld.

Lennart heeft zijn kennis van de politiek en zijn grote creatieve vermogens ingezet om tot innovatieve voorstellen te komen in het culturele veld. Hij heeft een cruciale rol gespeeld bij beleidsontwikkelingen en bij stimulering van die innovatie in de sector. Tijdens het conferentiegedeelte van EurosonicNoorderslag 2015 heeft hij een voorzet gegeven tot een nieuwe manier van denken over de rol van providers en streamers bij de ontwikkeling en innovatie in de film (Nederland winwingewest). Dat document heeft mede aan de basis gestaan van de visie van Kunsten ’92 om de samenhang tussen beleid in de creatieve sector en kunst en cultuur te versterken.

Lennart was een bijzonder mens, zeker voor ons. Wat zullen wij zijn vriendschap missen.