19 april 2024

Inbreng voor Kamerdebat mentale gezondheid

Op donderdag 25 april aanstaande vindt het commissiedebat OCW en VWS plaats, over mentale gezondheid van jongeren en studenten. Ten behoeve van dit debat hebben Arts in Health Nederland, Nationale Jeugd Coalitie en Kunsten ’92 een aantal suggesties meegegeven aan de Kamerleden, omdat kunst en cultuur bewezen positieve effecten hebben op de mentale en fysieke gezondheid.
Hieronder een korte samenvatting van onze BRIEF:

Cultuur en gezondheid
De druk op de gezondheidzorg blijft groeien. Inzet van kunst en cultuur kunnen een preventieve werking hebben en kosten besparen. Daarom verdienen kunst en cultuur een prominente plaats in de gezondheidszorg.

Aanpakken mentale gezondheid via kunst en cultuur
Er zijn verschillende instrumenten vanuit cultuur en de gezondheidssector die mentale problemen van jongeren en anderen kunnen verlichten, zoals kunstparticipatie, positieve gezondheidsbenadering, en vaktherapie.

Integrale samenwerking bevorderen
Onderzoek laat zien dat kunst en cultuur verlichtend kunnen zijn voor de mentale gezondheid van jongeren. Juist de samenwerking tussen domeinen en departementen komt ten goede aan de gezonde ontwikkeling van jongeren. Dat vraagt om krachtenbundelingen ten aanzien van dit gezamenlijke belang van zorg, welzijn en cultuur.

Structurele oplossing
Neem kunst en cultuur op in beleid van gezondheidszorg en welzijnswerk. Versterk de samenwerking tussen de culturele en creatieve sector, gezondheidszorg, welzijn, verzekeraars. Buig projectfinanciering voor instrumenten om naar structurele financiering.

LEES HIER DE VOLLEDIGE BRIEF VAN ARTS IN HEALTH NEDERLAND, NATIONALE JEUGD COALITIE EN KUNSTEN ’92