5 april 2024

Reactie Kunsten ’92 op advies Toegang tot cultuur

Op 26 januari 2024 presenteerde de Raad voor Cultuur zijn advies Toegang tot Cultuur: op weg naar een nieuw cultuurbestel. Het advies volgt precies 10 jaar nadat de raad voor het eerst opriep tot bezinning op het cultuurbestel: “Zoals bij een brug of gebouw aan de buitenkant niet te zien is hoe sterk de constructie nog is, zo is er van afstand niet te zien dat het cultuurbeleid voor een aantal fundamentele uitdagingen staat” schreef de raad in 2014.

Inmiddels is het cultuurhuis aan een grondige verbouwing toe. Opeenvolgende adviezen en analyses brachten zwakke plekken aan het licht, ontbrekende kamers, achterstallig onderhoud. De sector zelf beschreef in KUNSTEN2030 hoe het ideale huis eruit ziet.

Het verstrijken van 10 jaar wijst echter ook op de risico’s van dergelijke grote bouwprojecten. Het is verre van eenvoudig. De korte beleidscyclus en de ratrace van subsidieaanvragen trekt de sector elke keer weer de korte termijn in en zit toekomstdenken in de weg.

We dringen er daarom op aan nu eerst te concentreren op veranderingen die een structurele verbetering meebrengen, de fundamenten. Dat zijn er wat ons betreft vijf: het toegankelijker maken van cultuur (ook voor het publiek); het verduidelijken en verstevigen van wettelijke verankering van cultuur; het handelen als één overheid; het verruimen en vereenvoudigen van de financiering van cultuur; het creëren van een bodem onder bestaanszekerheid van makers, kunstenaars en artiesten.

Onze reactie is gebaseerd op gesprekken in en met het veld waaronder die in de Taskforce Culturele en Creatieve Sector.

LEES HIER ONZE REACTIE
LEES HIER REACTIES VANUIT CULTUURSECTOR EN OVERHEDEN