17 januari 2018

Informatie over de deelsessies

Hoe zet je kunst en cultuur in als middel om de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren te halen en om maatschappelijke vraagstukken te helpen beantwoorden?

In de interactieve deelsessies staat de beantwoording van een centrale vraag centraal. In de deelsessie wordt aan de hand van best practices en input van deelnemers toegewerkt naar enkele concrete antwoorden hierop. Deze antwoorden vormen input voor het plenaire debat in de middag.

Bij elke sessie zijn wethouders aanwezig en neemt een wethouder die zijn actuele uitdaging in de gemeente als centrale vraag heeft ingebracht het voortouw. De wethouders worden in de sessie gevoed met ideeën, die tegelijkertijd ook aan de deelnemers inspiratie geven voor hun eigen aanpak. De partners die de deelsessies organiseren geven hier ieder vanuit hun eigen achtergrond invulling aan.

De deelsessies vinden tegelijkertijd plaats, van 13.00 tot 14.00 uur. Er is 1 ronde, dus men kan 1 deelsessie kiezen. Bij de start van de lunch kan iedereen een kaartje pakken voor de deelsessie van zijn/haar keuze.

 

DEELSESSIE 1
Wat kunnen gemeenten doen om toegankelijkheid van cultuur voor iedereen te realiseren en de kracht van cultuur meer benutten?
Thema: Cultuureducatie
Moderator: Sanne Scholten (directeur LKCA)
Organisator: LKCA Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Speciale vermelding: Campagne ‘Cultuur deel je’ en Handreiking voor gemeentelijk beleid voor cultuureducatie en –participatie

 

DEELSESSIE 2
Hoe bied ik ruimte aan talent in mijn gemeente?
Thema: Talent, broedplaatsen, atelierbeleid
Moderator: Birgit Donker (directeur Mondriaanfonds)
Organisatoren: Platform BK en Kunstenbond
Speciale vermelding: Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) aanwezig. 5-puntenplan van de Kunstenbond.

 

DEELSESSIE 3
Hoe zorg ik op lokaal niveau voor een goede arbeidsmarkt binnen de kunst en -cultuursector?
Thema: Arbeidsmarktagenda, Fair Practice Code
Moderator: Erik Akkermans (voorzitter werkgroep Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector)
Organisatoren: Werkgroep Arbeidsmarktagenda en Kunsten ‘92
Speciale vermelding: Gemeenten die Fair Practice Code al implementeren debatteren mee.

 

DEELSESSIE 4
Hoe breng ik kunst en cultuur in het politieke debat?
Thema: De Cultuurwijzer | Cultuur in de lokale politiek
Moderator: Berend Schans
Organisatoren: VSCD, VNPF, Cultuurconnectie
Speciale vermelding: De Cultuurwijzer (stemwijzer op het gebied van cultuur t.b.v. de Gemeenteraadsverkiezingen) wordt getest, met stellingen over de maatschappelijke functie van kunst en over het dilemma m.b.t. investeren in bijvoorbeeld cultuurgebouwen of juist in programmering.

 

DEELSESSIE 5
Hoe benut ik de kracht van de regio?
Thema: Regio, Stad, Land
Moderator: Ruben Maes (Bureau @Maes)
Organisatoren: Kunsten ’92 en diverse culturele organisaties
Speciale vermelding: Verkenning Raad voor Cultuur en reacties uit het veld en van IPO/VNG

 

DEELSESSIE 6
Cultuurparticipatie oké, maar dan…….?
Thema: Participatie |Het betrekken van burgers bij besluitvorming
Moderator: Josien Pieterse (Netwerk Democratie)
Organisatoren: European Cultural Foundation ECF en Netwerk Democratie
Speciale vermelding: Voorbeelden van praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan een betere democratie willen werken in hun gemeenten.

 

DEELSESSIE 7
Hoe bepaal ik mijn kernwaarde als gemeente?
Thema: Op weg naar de Omgevingsvisie
Moderator: Flip ten Cate (directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit)
Organisator: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
Speciale vermelding: Sessie vindt deels buiten plaats | Schetsboek voor een Omgevingsplan Op Kwaliteit