19 maart 2012

Inventarisatie bezuinigingen

Door bezuinigingen van overheidswege maar ook door lagere budgetten bij private fondsen en het economische klimaat ziet menig culturele instelling zich geconfronteerd met teruglopende inkomsten. Tezamen met de brancheorganisaties inventariseert Kunsten ’92 de gevolgen van de bezuinigingen en andere maatregelen zoals de btw-verhoging op podiumkunsten en verkoop van kunstvoorwerpen en marktontwikkelingen. Een overzicht van het verschenen onderzoek en berichten op dit gebied vindt u hieronder.

Zodra meer duidelijk is, bijvoorbeeld na het advies van de Raad voor Cultuur, de gemeenten en de besluitvorming bij de fondsen rapporteren wij hierover op deze plaats.

Wordt uw organisatie geconfronteerd met bezuinigingen? Laat het ons weten door een mail te sturen aan info@kunsten92.nl. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Musea kunnen bezuinigingen ook opgeven via www.meldpuntbezuinigingen.nl.

 

Inventarisatie bezuinigingen

Fonds Podiumkunsten: minder en lagere aanvragen door instap-eis en normbedragen (maart 2012)
Het Fonds Podiumkunsten heeft 206 aanvragen gekregen van muziekensembles, theater- en dansgezelschappen en festivals voor de periode 2013-2016. Een kwart minder dan vier jaar geleden. De aanvragers vragen in totaal voor 54 miljoen subsidie per jaar. Het beschikbare budget voor meerjarige subsidies van 24,5 miloen per jaar wordt hiermee twee keer overvraagd. De daling is opmerkelijk omdat veel minder instellingen dan voorheen terecht kunnen voor subsidie bij het ministerie van OCW. Het Fonds Podiumkunsten moet bijna 40 procent bezuinigen. Volgens directeur George Lawson is de daling van het aantal aanvragen een gevolg van de nieuwe regels die het fonds hanteert, zoals de eigen inkomstennorm van 20 procent en een minimum van veertig voorstellingen per jaar en vastgestelde normbedragen per voorstelling. Hierdoor heeft menig instelling minder aan kunnen vragen dan zij nu van het fonds ontvangen. Zie: bericht fonds en overzicht aanvragers.

Rotterdam  (maart 2012)
Voor het Cultuurplan 2013-2016 hebben 109 instellingen een aanvraag ingediend voor een totaalbedrag van 102 miljoen euro. De hoogte van het beschikbare bedrag is nog niet helemaal bekend maar schommelt tussen de 74,2 en 76 miljoen per jaar. Momenteel is het bedrag dat gemoeid is met het cultuurplan 92 miljoen euro. Dat betekent dat voor 2013-2016 in het ongunstigste geval bijna 18 miljoen bezuinigd moet worden; ongeveer 20 %. Zie bericht

Ontwerp Sociaal Plan Theater en Dans ( maart 2012)
FNV KIEM en branchevereniging NAPK voor de podiumkunsten schatten dat 40% van de medewerkers in de sector zijn baan zal kwijt raken. Dit zou neerkomen op ongeveer 800 personen, reden voor de belangenbehartigers om een sociaal plan toe te sturen aan OCW en SZW. Zie bericht

Amsterdam: kwart meer aangevraagd dan beschikbaar (februari 2012)
Er is in totaal voor ruim 106 miljoen aan meerjarige budgetsubsidie aangevraagd: een kwart meer dan de 82,6 miljoen die jaarlijks beschikbaar is. Zie overzicht binnengekomen aanvragen

Inventarisatie besluitvorming G9 en provincies (2012)
Voor Kunsten ’92 inventariseerde Roel Funcken, student Kunst en Economie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de besluitvorming over de cultuursubsidies bij de 9 grootste gemeenten en provincies. Een proces dat uiteraard nog in volle gang is. Het leverde Kunsten ’92 een document op waaruit de ambities (in woord) en ook vaak het daaraan gekoppelde budget duidelijk wordt. Lees verder

Kassa of kaalslag – Atlas voor Gemeenten (2011)
Uit het onderzoek Kassa of kaalslag, waarin de schade van de bezuinigingen alvast voor de podiumkunsten is doorberekend, blijkt dat in Nederland ruim 16500 minder podiumkunstuitvoeringen plaats zullen vinden. Het onderzoek toont aan dat de kosten van de bezuinigingen in dat geval voor de podiumkunsten ongeveer twee keer zo hoog zijn als de opbrengst voor de schatkist. Zie onderzoek

Omvang van de kunst- en cultuursector – Berenschot (2011)
Ten behoeve van het Paradisodebat 2011: Stad versus staat , tegenhangen of meebuigen? Deed Bureau Berenschot onderzoek naar de omvang van de kunst- en cultuursector : inkomsten in 2009 en verwachtingen voor 2013. Zie onderzoek

Btw-verhoging leidt tot minder kaartverkoop – VSCD (augustus 2011)
De voorverkoop van kaartjes voor het theaterseizoen 2011-2012 is met 14% teruggelopen. Wat de behaalde omzet betreft is het verlies nog groter (-18%) omdat mensen kiezen voor voorstellingen met minder dure kaartjes. Het seizoen telde 9% minder concerten en voorstellingen. Zie vscd.nl

Vervolgonderzoek gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk – SIOB (mei 2011)
Uit het vervolgonderzoek blijkt dat in de periode 2012 – 2014 88% van de bibliotheken te maken krijgt met gemeentelijke bezuinigingen. De omvang van de bezuinigingen varieert sterk in die periode: van -63 % tot + 7%. Gemiddeld verwachten bibliotheken in de periode 2012 – 2014 een teruggang in de subsidie met 9,1%. Zie onderzoek