21 maart 2012

Debat: ‘Cultuur teruggeven aan de burger?’ Verslag beschikbaar

26 april 2012 aanvang 16.15, Singelkerk te Amsterdam. 

Onder het motto ‘cultuur teruggeven aan de burger’ is,  de nu demissionaire , regering bezig haar verantwoordelijkheid voor dit terrein drastisch te beperken. De verhouding tussen de cultuursector en de overheid wordt fundamenteel anders dan hij de afgelopen decennia was. Wat voor gevolgen heeft dat voor de kunst en voor de culturele instellingen? Wat betekent dat voor de rol van de overheid? Hoe wordt daarover nagedacht binnen politieke partijen? Kunsten ’92 is hierover in gesprek met haar leden. Jet de Ranitz licht vast een tipje van de sluier op. Met recente publicaties van de Teldersstichting en van Thije Adams krijgt het debat een nieuwe impuls. 

Verslag: 
Terwijl de bezoekers van het Kunsten ’92-debat de Singelkerk binnenkwamen, gonsde rond dat na de val van het kabinet in Den Haag een nieuw akkoord nabij was met dank aan een deel van de oppositie. “Maar hoe verleidelijk het ook is om volledig op de actualiteit te duiken”, zei debatleider Patrick van der Hijden, “die verleiding gaan we met reden weerstaan. Wij hebben het idee dat het nieuwe cultuurbeleid deel uitmaakt van een grotere ontwikkeling. Wat er de komende tijd ook in de politiek gebeurt, er is fundamenteel iets veranderd in de verhouding tussen overheid en kunstenaar. Voor dat de storm van de subsidieadviezen echt losbarst, willen we nog een keer met een grotere afstand kijken naar die verhouding. Dat doen we op basis van drie vragen: waarom geeft de overheid geld aan kunst? En als je dat als overheid doet, waar ontkom je dan niet aan? En tot slot: waar ontkomt de cultuursector in dat geval niet aan?”
>> Verslag Cultuur Teruggeven aan de Burger

 

Programma

 

INLEIDINGEN

Inleiding Jet de Ranitz
Inleiding Thije Adams, Cultuurbeleid in tijden van Cholera (definitieve versie)

 

DEBAT

Patrick van der Hijden leidt het debat met de zaal en de debatdeelnemers:

– Wat gebeurt er op dit moment in de praktijk? En hoe kunnen kunstenaars en instellingen in de toekomst zoveel mogelijk hun eigen rol bepalen en benutten?
Ola Mafaalani, artistiek leider Noord Nederlands Toneel, Groningen
Jan Jaap Knol, directeur Fonds Cultuurparticipatie
Edwin van Huis, directeur NCB Naturalis, Leiden

– Welke opvattingen leven er binnen de politieke partijen?
Patrick van der Hijden gaat in gesprek met Mark van de Velde van de Teldersstichting over zijn publicatie.

Hierop reageren vertegenwoordigers van de politieke partijen: D66 Sander Boschma, PvdA Paul Kalma, GroenLinks Erica Meijer en CDA Bart van Meijl.

 

 

PUBLICATIES
Thije Adams en Frans Hoefnagel, “Kunstbeleid in tijden van Cholera”
Thije Adams, “Kunst moet, ook in tijden van Cholera”
(Beide Uitgeverij van Gennep, verkrijgbaar in de boekhandel)
Teldersstichting, “Manifestaties van de vrijheid des geestes”
(Verkrijgbaar bij de Teldersstichting)