12 april 2012

Kunsten ’92 e.a. vragen aandacht voor de (meer)waarde van Creatief Europa

Op 26 april overleggen de Nederlandse bewindspersonen voor cultuur en onderwijs (de zogenoemde OJCS Raad) met hun Europese collega’s over het nieuwe EU programma voor cultuur en media van 2014-2020. In deze brief vragen de European Cultural Foundation (ECF), Kunsten ’92, Cultuur-Ondernemen en Triodos Bank de aandacht van de OJCS Raad en Nederlandse parlementariërs voor de (meer)waarde van het Creatief Europa voorstel voor Nederland

Brief ECF en K92 over aan OJCS Raad Creatief Europa april 2012