3 april 2020

Inventarisatie specifieke maatregelen culturele en creatieve sectoren

Berenschot heeft een inventarisatie gemaakt van sectorspecifieke knelpunten en maatregelen i.v.m. de coronacrisis. Dit is gedaan op basis van de vele informatie die uit het veld is opgehaald, vanuit uiteenlopende branches in de culturele en creatieve sector inclusief erfgoed, amateurkunst, bibliotheken, etc.

Inventarisatie specifieke maatregelen – notitie Berenschot – 2 april 2020