7 april 2020

Kamer verzoekt minister van OCW om informatie over stappen rondom corona

6 april 2020. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, mede naar aanleiding van recent binnengekomen brieven (en vragen) vanuit de culturele sector, besloten u te verzoeken nadere informatie te geven over de stappen die het kabinet de komende periode wil nemen voor de cultuur sector. Tevens verzoekt de commissie u in uw reactie in te gaan op de aangekondigde maatregelen voor de middellange en lange termijn. Lees de brief:

en_reactie_te_geven_over_brieven_inzake_de_gevolgen_van_het_coronavirus_voor_de_culturele_sector