9 februari 2004

Invloed Raad voor Cultuur tanende?

‘Kunsten ’92 mist visie cultuurraad’, kopte het NRC-Handelsblad op 12 februari 2004. Kunsten ’92 is van mening dat de Raad voor Cultuur het advies voor de volgende Cultuurnota meer moet laten zijn dan een optelsom van individuele artistieke beoordelingen.

Belangrijke beleidsbeslissingen die van grote invloed zijn op het functioneren van culturele instellingen worden genomen zonder het advies van de Raad voor Cultuur. De Raad wordt op dit moment wel geacht een kwaliteitsoordeel uit te spreken over de 843 beleidsplannen van culturele instellingen die aan hem zijn voorgelegd.

Kunsten ’92 vindt dat de Raad voor Cultuur het advies voor de volgende Cultuurnota meer moet laten zijn dan een optelsom van individuele artistieke beoordelingen.

Persbericht – Invloed Raad voor Cultuur tanende. 9 februari 2004