19 januari 2004

Kunsten ’92 vraagt Raad voor Cultuur om aanvullend advies

Kunsten ’92 vraagt aan de Raad hoe zij denkt een integrale afweging te kunnen maken wanneer in er meerdere niet-artistieke begrippen meegewogen dienen te worden. Kunsten ’92 maakt zich hierover zorgen omdat niet duidelijk is hoe verschillende criteria zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Brief Kunsten 92 aan RvC n.a.v. adviesaanvraag van der Laan