24 mei 2016

Column Jan Zoet bij Congres Podiumkunsten

Column Jan Zoet bij Congres Podiumkunsten 24 mei 2016

In De Vereeniging Nijmegen op 24 mei 2016

Wat betekent het advies van de Raad voor Cultuur voor de podiumkunstensector?

In zijn column op het Congres Podiumkunsten in Nijmegen plaatste Jan Zoet het advies van de Raad in perspectief. ‘Als je echt een beeld wilt krijgen van hoe het er in de podiumkunsten voorstaat, zal je naar het geheel moeten kijken, dus naar de BIS, en naar wat er bij de zes Rijksfondsen gebeurt en daarin ook de regionale en gemeentelijke verantwoordelijkheden meenemen’.
In zijn verhaal benoemt hij de knelpunten en draagt mogelijke oplossingen aan. Een ‘reshuffling’ van het huidige systeem van BIS en fondsen lijkt onontkoombaar. Zoet besluit met een vraag aan het congrespubliek: wat betekent het voor de podia als het bestel vanaf 2020 ingrijpend wordt veranderd? Wat zijn de zorgen en kansen die zich aandienen? Kunsten ‘92 wil, samen met de cultuursector, de fondsen en de Raad voor Cultuur, dit gesprek de komende tijd aangaan.