31 mei 2016

TWEEDE KAMERDEBAT 2 JUNI 2016

Op donderdag 2 juni vergadert de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10.00 tot 14.00 uur over meerdere cultuuronderwerpen, waaronder het Advies van de Raad voor Cultuur over de Basisinfrastructuur. Klik hier voor de agenda.

Kunsten ’92 vraagt in een brief aan de cultuurwoordvoerders om oog te hebben voor de samenhang tussen de BIS, de zes Rijksfondsen en de regionale en gemeentelijke verantwoordelijkheden. De cultuursector is immers veel breder dan de BIS; veel blijft buiten beeld in dit advies. Kunsten ’92 stelt dat de term ‘gelijkblijvend budget’ een achteruitgang betekent. Voorts vraagt Kunsten ’92 om meer ruimte voor experiment en nieuwe structuren binnen de huidige adviesstructuur. Versterking van de arbeidsmarkt in de cultuursector is urgent.

Brief Kunsten 92 voor Tweede Kamerdebat 2 juni 2016