23 juni 2016

MANIFEST CULTUUREDUCATIE

Manifest Cultuureducatie


CULTURELE INSTELLINGEN PUBLICEREN MANIFEST

In Nederland wonen bijna 3,5 miljoen jongeren onder de 18 jaar. Ze hebben straks geen eigen stem bij de verkiezingen. Maar ze hebben wél een groot belang bij de koers die Nederland kiest. Net als de 13 miljoen mensen die wel mogen stemmen en voor wie het investeren in de volgende generatie van bijna net zo groot belang is als voor de generatie zelf.

Het onderwijs staat voor een formidabele opdracht om in het licht van alle veranderingen ervoor te zorgen dat onze jongeren zich maximaal ontwikkelen. Daarbij vragen we het onderwijs ook een antwoord te vinden op hoe we de jongeren tot volwaardige burgers kunnen laten opgroeien die in verbinding staan met elkaar.

Deze opdracht lukt alleen als we het onderwijs met maatschappelijke, culturele en sportieve instellingen weten te verbinden. Cultuureducatie is daarin een sterke bondgenoot. In alle vakken helpt de verbeelding om leerstof inzichtelijk te maken en van context te voorzien.

Iedereen is het eens over het belang van cultuuronderwijs, maar tegelijkertijd is er onvoldoende geregeld. Kunsten ’92, CJP, Fonds Cultuurparticipatie, LKCA en Jeugdcultuurfonds en Cultuurconnectie roepen de politiek op om de volgende investeringen in het cultuuronderwijs te doen:

  • Veranker cultuureducatie voor alle jongeren tussen 4 en 18 jaar in het schoolcurriculum en breid het programma Cultuureducatie met Kwaliteit uit naar alle jongeren. Oormerk een vast bedrag van 10 euro per jaar per leerling voor kunst en cultuur, zodat de rijke leeromgeving van ons nationaal erfgoed en kunstsector op natuurlijke wijze met het onderwijs wordt verbonden.
  • Zorg voor een brede toegang tot cultuur voor ieder kind waarbij er ruime mogelijkheden zijn om ná schooltijd zich verder te ontwikkelen met hulp van bevoegde kunstdocenten en kunstenaars. Heb daarbij extra aandacht voor de gezinnen die leven in armoede en vaak moeite hebben om hun kinderen de mogelijkheden te bieden die ze nodig hebben.
  • Investeer in goede faciliteiten en hanteer een nationaal kader om tot afspraken te komen over een landelijk gespreide infrastructuur voor binnen- en buitenschoolse basisvoorzieningen en waarin verantwoordelijkheden tussen overheden, onderwijs en culturele aanbieders helder zijn vastgelegd.

Op 23 juni is het manifest gepresenteerd op het nieuwe Festival Bombarie in Utrecht, waar dans en muziek centraal staan.