10 juni 2011

Kabinet snijdt te diep in cultuur en bekommert zich niet om gevolgen

Reactie Kunsten ’92 op hoofdlijnenbrief cultuur 10 juni 2011

Kabinet snijdt te diep in cultuur en bekommert zich niet om gevolgen. Daarbij gedraagt staatssecretaris Zijlstra zich roomser dan de Paus

De brief van Staatssecretaris Zijlstra over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid bevat weinig nieuws. De verontrustende inhoud lag grotendeels al op straat. Het is de kille technocratische wijze waarop de staatssecretaris coute que coute per 1 januari 2013 in opdracht van de bovenmeester zijn kasboekje op orde wil brengen die op dit ogenblik het meest ontluistert.

Roomser dan de Paus

Dit kabinet voert een bezuiniging op cultuur door met een omvang die alle proporties te buiten gaat en in de geschiedenis van het Nederlands openbaar bestuur nooit eerder is vertoond en ook in het buitenland geen voorbeeld kent. De staatssecretaris verkoopt het resultaat als een ‘nieuw cultuurstelsel’, maar dan wel één zonder zakelijke en inhoudelijke visie en zonder perspectief voor volgende generaties. Hij wil graag voldoen aan de opdracht van het kabinet: € 200 miljoen ophalen, en is daarbij ook nog eens het braafste jongetje van de klas: in plaats van de tijd te nemen tot 2015 zoals in het regeerakkoord is vastgelegd, voert hij al met ingang van 2013 alle bezuinigingen door. Daarmee brengt hij de sector nog een extra klap toe. Waar is dit allemaal voor nodig en wie wordt daar beter van? De schatkist niet, want deze operatie gaat zonder twijfel vele malen meer kosten dat hij oplevert. En de Nederlandse samenleving ook niet. Het is één ding om topinstituten en musea goed in stand te houden maar zonder brede basis voor talentontwikkeling en productie bouwt Zijlstra hiermee een luchtkasteel.

Kabinet snijdt ontwikkelingen in sector de pas af

Dit kabinet wil dat de cultuursector minder afhankelijk wordt van de overheid en meer geld ‘uit de markt’ haalt. Ondernemerschap zou gestimuleerd worden, er is een geefwet in het vooruitzicht gesteld. Echter, alle goed functionerende regelingen die er waren zijn afgeschaft, de BTW is verhoogd naar 19%. Voorstellen die door de sector zelf zijn gedaan zijn nog steeds niet in de plannen opgenomen Daarbij heeft het negatieve sentiment van dit kabinet de sector al veel geld gekost doordat financiers niet bepaald worden gestimuleerd zich te verbinden met instellingen waarvan de waarde door het kabinet niet wordt (h)erkend en het voortbestaan onzeker is. Om meer private partijen aan de cultuursector te binden is tijd nodig, vraagt om een overheid die cultuur herkend als een innovatieve en onmisbare schakel in een gezonde samenleving en zelf ook bereid is te investeren. Daar is met deze regering kennelijk geen kans op en breekt voor de cultuursector en voor Nederland een periode aan van genadeloze afbraak.

Stop dit cynische beleid

Kunsten ’92 roept de regering op dit destructieve beleid een halt toe te roepen. Beperk de bezuinigingen, zorg voor een aanvullend en stevig instrumentarium en neem geen onomkeerbare beslissingen alvorens de gevolgen in beeld te hebben gebracht. In een multimediale tijd waarin kunst en cultuur een dominante rol spelen in het leven van alledag ontmantelt dit kabinet een belangrijke motor voor de economie en ontneemt het volgende generaties de mogelijkheid hier op een volwaardige manier van te profiteren en er aan deel te nemen. Laten we onszelf niet uitverkopen.