19 juni 2011

Reactie Kunsten ’92 op hoofdlijnenbrief cultuur

Kunsten ‘92 constateert dat de in de hoofdlijnen notitie gemaakte keuzes een gedegen inhoudelijke en maatschappelijke en economische onderbouwing ontberen en vermoedt dat de bezuinigingen in de komende jaren de samenleving aanzienlijk meer gaan kosten dan het opbrengt. Daarom verzoeken wij de Tweede Kamer de regering op te dragen de economische en maatschappelijke gevolgen voor de korte, middellange en lange termijn door te rekenen en de uitkomsten hiervan mee te wegen in de besluitvorming.

Brief Kunsten92 over hoofdlijnen 19 juni 2011