15 april 2009

Kunsten ’92 doet waardevolle aanbevelingen voor het gemeentelijk cultuurbeleid

In maart 2010 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op dit moment schrijven politici daarvoor de verkiezingsprogramma’s. Kunsten ’92 heeft de lokale afdelingen van de politieke partijen en de zittende cultuurwethouders een brief geschreven. In de afgelopen jaren is de rol van gemeenten bij de ontwikkeling van lokaal cultuurbeleid gegroeid. Dat is niet voor niets, want kunst levert veel op.

Kunsten ’92 vraagt in de brief om structurele aandacht voor kunst en cultuur en wijst op het belang van investeringen met effect op korte en lange termijn, onder meer op de volgende punten:

  • Verbind de portefeuille cultuur met portefeuilles als ruimtelijke ordening en economische zaken.
  • Betrek kunst en cultuur vanaf het begin bij stadsontwikkeling en stadsbeheer. De gemeentelijke 1%-regeling is daarvoor een uitstekend instrument.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor kunsteducatie. Kunst en cultuur op school zijn heel belangrijk, maar evenzeer de infrastructuur daaromheen.
  • Geef kunstenaars de ruimte: laat hen werken en wonen in uw gemeente. Zij vormen het creatieve kapitaal van uw stad. Investeer ook in jong talent.
  • Geef actieve steun aan lokale media en bibliotheken; deze fungeren niet alleen als kenniscentra, maar ook als ontmoetingsplaats en aanjager van lokale culturele activiteiten.
  • Investeer niet alleen in stenen maar ook in inhoud. Ook in nieuwe culturele faciliteiten moeten gemeenten ruimte creëren voor risicovol aanbod en nieuwe initiatieven.
  • En: 7 argumenten om juist in tijden van crisis te investeren in kunst, cultuur en erfgoed.

Kunsten ’92 vormt een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van culturele instellingen uit verschillende gemeenten, om de lobby richting de gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden en uit te voeren.

Oproep
Kunsten ’92 roept haar leden op om (mogelijk op basis van deze brief) ook zelf actief in gesprek te gaan met de lokale politiek.

Heeft u ideeën, bent u zelf bezig met het ontwikkelen van activiteiten in uw gemeente of wilt u betrokken worden bij dit initiatief, laat het ons weten via info@kunsten92.nl

Aanbevelingen voor het Gemeentelijk Cultuurbeleid