1 mei 2009

Magazine #40 – Europa

Het Kunsten ’92 Magazine van mei 2009 staat in het teken van de Europese verkiezingen. Daarnaast een reconstructie van de herijking van de cultuurnotasystematiek. Columns van Marc Verstappen en Wijbrand Schaap.
Inhoudsopgave 

TEN GELEIDE: TUSSEN NEDERLANDSE SYSTEMATIEK EN EUROPESE IDEALEN”
Inleiding op het magazine.

KNELPUNTEN IN HET EUROPESE CULTUURBELEID
Europa is best belangrijk, maar echt snel gaat het allemaal niet. Zo zijn er in de cultuursector nog wel wat knelpunten die die maar niet opgelost raken. Lees verder

AGENDA VOOR HET EUROPESE CULTUURBELEID
Kunsten ’92 pleit voor tenministe één Nederlandse vertegenwoordiger in de commissie cultuur van het Europees Parlement.

VRAAG NIET OM GELD, MAAR OM TRANSPARANTIE
Reactie van Judith Merkies (kandidaat voor het Europarlement voor de PvdA) op de Agenda voor het Europese cultuurbeleid.

EIGEN BETUTTELING EERST!
Er is zowel meer als minder Europa nodig, betoogt Marc Verstappen.

HOE LANGZAAM EEN ACCENT VERSCHOOF
In Europa gaat het misschien wat traag, in Nederland werd in een paar jaar een nieuw cultuurstelsel uit de grond gestampt. Maar strookt het resultaat wel met de oorspronkelijke bedoelingen. Een reconstructie door Robbert van Heuven.

NIET TROTS OP DE REGIO
De beleidsmakers hebben in het nieuwe stelsel dan wel allemaal mooie regio’s bedacht, maar in de theaterwereld wil iedereen toch gewoon het liefste naar Amsterdam. De regio blijft bekaaid achter, betoogt recensent Wijbrand Schaap.

ED ANKER (CU) OVER HET CULTUURCOLLEGE
Interview.

K92 Magazine 40 – Europa – mei 2009