10 juni 2009

Door Kunsten ’92 ingestelde commissie evaluatie cultuursystematiek komt tot 5-tal noodzakelijke aanpassingen

Een door Kunsten ‘92 ingestelde commissie heeft heeft de werking en effecten van het nieuwe subsidiesysteem aan de hand van de praktijk bezien. Onderstaand treft u het resultaat van de bevindingen van deze commissie, die onder leiding stond van Bart Drenth, voorzitter van Dansgroep Amsterdam.

Tijdens de discussie in de Tweede Kamer over de jongste wijzigingen in de zogenaamde cultuurnotasystematiek is afgesproken het systeem in 2010 op zijn werking te beoordelen. Daarbij hebben de parlementariërs aangegeven er prijs op te stellen alvast de visie van het veld te vernemen.

De commissie komt tot een 5-tal punten waarop verbetering mogelijk en noodzakelijk is en geeft om dit te bereiken in het advies opties aan:

1. Stel de verhouding tussen subsidieregimes opnieuw vast
2. Geef de Raad voor Cultuur een duidelijke functie
3. Versterk de dialoog tussen Rijk en andere overheden
4. Versterk het inhoudelijke debat
5. Kom tot een veel actievere rol van het veld

De commissie bestond uit:
Bart Drenth – voorzitter van Dansgroep Amsterdam.
Cis van Helmond – Stichting Theaterwerkplaats Generale Oost
Angela Rijnhart – Gemeente Enschede, DMO afdeling Cultuur
Floor van Spaendonck – Virtueel Platform
Stan Paardekooper – Asko | Schönberg
Jerry Remkes – anoukvandijk dc
Edwin Jacobs – Centraal Museum Utrecht
Jan Zoet – Rotterdamse Schouwburg
Cas Smithuijsen – Boekmanstichting
Jarrod Francisco – Likeminds
Dingeman Kuilman – Premsela
Michiel de Rooij – Flinck Film
Marianne Versteegh – Kunsten ’92 (secretaris)

Conclusies Evaluatiecommissie Kunsten ’92 Cultuursystematiek