18 april 2005

Kunsten ’92 roept Europarlementariërs aandacht te besteden aan culturele component

Kunsten ’92 zond de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel een brief waarin zij verzocht aandacht te besteden aan de culturele component bij de begrotingsbehandeling voor de periode 2007-2013 en voor het amendement 41 – sub 3) op artikel 39 te stemmen tijdens de vergadering van het FINPER comité. Dit amendement is ingediend door leden van de Groenen, Liberalen en Christen-democraten (PPE) en vraagt om een verhoging van  het Europese budget voor cultuur naar € 315 miljoen. Dit zou neerkomen op 70 cent per Europese burger i.p.v. de 7 cent die het culturele budget op dit moment bedraagt. Dit sluit aan bij de door Kunsten ’92 onderschreven campagne 70 cents for culture. 
Brief Kunsten ’92 aan europarlementariers