8 september 2020

Brief Kunsten ’92 aan Tweede Kamer: cultuuronderwijs in het MBO

Met grote zorg en verbazing heeft Kunsten ‘92 kennisgenomen van de Kamerbrief Cultuuronderwijs in het mbo. De minister van OCW trekt daarin een conclusie die niet alleen diametraal tegen het advies van haar eigen onderzoek door Berenschot ingaat, maar ook tegen het beleid van deze minister zelf.

De minister schrijft namelijk in haar Uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024: “Met het programma Cultuureducatie met kwaliteit, de Cultuurkaart, de VMBO-regeling en de MBO Card bereiken we alle leeftijden. De komende periode hebben vooral kansengelijkheid en integraal cultuuronderwijs mijn aandacht”.

Net als de minister ziet Kunsten ‘92 de MBO Card als belangrijk instrument om aan kansengelijkheid te verbinden. Het vervangen van de subsidie van de MBO Card door deze gelden toe te voegen aan de CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) regeling is niet het juiste antwoord dat ons dichter bij dit doel gaat brengen. Kunsten ‘92 vraagt de Kamer om de minister te vragen te onderzoeken of we de MBO Card kunnen behouden op een wijze die leidt tot een structurele en duurzame samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de culturele sector, en die recht doet aan het streven om voor iedere jongere een zo gelijk mogelijke uitgangspositie te bewerkstelligen. Lees hieronder de volledige brief:

Brief Kunsten ’92 aan TK Cultuuronderwijs in MBO