9 november 2017

Tweede Kamerdebat op 13 november 2017

Stenografisch verslag van het Kamerdebat: klik HIER.

Uitslagen van stemmingen over de moties ingediend tijdens het Kamerdebat: klik HIER

Op 13 november vond het debat in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting plaats. Tijdens dat debat legde de nieuwe minister van OCW Ingrid van Engelshoven de cultuurbegroting voor 2018 aan de cultuurwoordvoerders voor. De nieuwe minister heeft tijdens haar eerste publieke optreden, bij de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs, direct gesteld dat het grote belang van kunst en cultuur voor de samenleving door het gehele kabinet wordt onderstreept.

Brief Kunsten ’92

Als landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, reageert Kunsten ‘92 in een brief op het regeerakkoord en wijst op de onderwerpen die in de komende periode de aandacht verdienen.

‘Zonder kunst is de wereld woest en ledig’
Trending topic op Twitter was het commentaar in NRC Handelsblad “Kunst is geen gebruiksartikel, nut is bijvangst”, waarin wordt vastgesteld dat de kunsten onvermeld blijven in het regeerakkoord en cultuur wordt gepresenteerd als een slokje wonderolie. Dat is misschien wat cru gesteld, maar met de slotconclusie in het NRC zijn wij het van harte eens: “Kunst is een waarde op zichzelf, die ligt te ademen in de musea en die elke dag opnieuw opdoemt in ateliers, in theaters, in concertzalen, op poppodia, bij schrijvers en dichters”. Dat kunstenaars verbindingen in de samenleving tot stand weten te brengen, het ondenkbare mogelijk maken en ons steeds opnieuw de ogen openen, is bijvangst van de hoogste orde.

LEES DE HELE BRIEF