14 november 2017

Presentatie Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector

Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023

U kunt de Arbeidsmarktagenda nabestellen, stuur een mail naar info@kunsten92.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter van Kunsten ’92 Jan Zoet overhandigt de Arbeidsmarktagenda aan minister Ingrid van Engelshoven

“De culturele sector is een bijzondere sector en kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving. Maar de waarde die de sector creëert, komt lang niet altijd bij de makers terecht. De sector moet daarom nu in actie komen, waar nodig samen met de overheid.”

(Mariëtte Hamer, voorzitter SER)

Achtergrond

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om met alle relevante betrokkenen een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan deze arbeidsmarktagenda. Hierin staan actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur.

De uitvoering van de agenda heeft tot doel de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland.

14 november 2017 | 15.30 uur

Op dinsdag 14 november 2017 in Den Haag zal Jan Zoet, voorzitter van Kunsten ’92, de arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector aanbieden aan de nieuwe minister OCW, Ingrid van Engelshoven. Ook de voorzitters van de SER en van de Raad voor Cultuur, respectievelijk Mariëtte Hamer en Marijke van Hees, ontvangen uit zijn handen. Door de verschillende betrokkenen zal worden toegelicht hoe zij de uitvoering van de agenda ter hand denken te nemen. Aansluitend op de presentatie is er tijdens een diner de mogelijkheid om deze plannen verder te verkennen.

Programma

PRESENTATIE ARBEIDSMARKTAGENDA (16.00-17.45 uur)
> Opening door dagvoorzitter Erik Akkermans
> Inleiding door prof.dr. Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht, kroonlid SER en voorzitter commissie advies ‘Passie Gewaardeerd’
> Toelichting op de agenda: Wat staat erin en hoe gaan we ermee verder?
> Overhandiging Arbeidsmarktagenda door Jan Zoet, voorzitter Kunsten ’92. Minister Ingrid van Engelshoven, in wiens opdracht deze agenda tot stand is gekomen, is aanwezig om de agenda in ontvangst te nemen.

WERKDINER (18.30 – 20.00 uur)
Tijdens het informele werkdiner gaat u in gesprek over de uitvoering van de agenda aan de hand van de verschillende thema’s van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector.

Aanmelding

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via deze Link.
Heeft u nog vragen, dan kunt u via registratie@en-maes.nl contact opnemen.