18 november 2016

Brief Kunsten ’92 voor Tweede Kamerdebat 21 november

stenografisch-verslag-tweede-kamerdebat-cultuur-21-nov-2016

Op 21 november vond het debat in de Tweede Kamer plaats over de cultuurbegroting 2017. Bekijk hier de agenda. Kunsten ’92 heeft op 7 november een brief aan de cultuurwoordvoerders gestuurd.

Kunsten ’92 schrijft onder meer dat het verheugend is dat er, zoals ook blijkt uit de concept verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, niet alleen bredere erkenning is voor het belang van de cultuursector voor de creatieve en kenniseconomie die we willen zijn, maar dat er ook daadwerkelijk draagvlak is voor investeringen in kunst en cultuur. Maar tegelijkertijd constateert Kunsten ’92 dat de Kamer zich er van bewust is dat structureel toevoegen van € 10 miljoen aan de cultuurbegroting onvoldoende is om de knelpunten op te lossen en dat de Kamer de noodzaak onderkent van meer middelen.

De brief gaat dieper in op de knelpunten in de culturele sector, waaronder bij de fondsen, en geeft aan welke urgente zaken er spelen op het gebied van cultuureducatie, goed werkgeverschap en ondernemerschap, culturele diversiteit, monumenten, internationaal cultuurbeleid en de komende herstructurering van het cultuurstelsel.

brief-kunsten-92-voor-tweede-kamerdebat-cultuurbegroting-op-21-november-2016