29 november 2016

Amendement van € 10 miljoen voor positief beoordeelde culturele instellingen

PvdA en oppositie dienen amendement van € 10 miljoen in voor positief beoordeelde culturele instellingen

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 10 miljoen wordt vrijgemaakt voor de Nederlandse cultuursector. Dit bedrag kan de Minister van OCW, op basis van de adviezen van de Raad voor Cultuur en de besluiten van de Cultuurfondsen, verdelen onder de culturele instellingen en gezelschappen die een positieve beoordeling hebben gehad en aan wie nog geen toereikende subsidie is toegekend. Met als eerste prioriteit de positieve beoordelingen vanuit het Fonds Podiumkunsten (de instellingen in de B-categorie). Het gaat om een eenmalig bedrag vrijgemaakt binnen het niet verplichte budget 2016 uit de SIM regeling in 2016. Het amendement is ondertekend door PvdA, D66, SP, Groen Links, CDA en Christen Unie en heeft daarmee een meerderheid. Dit amendement wordt op 8 december in stemming gebracht.
De SP en D66 hadden eigenlijk nog eens 4 miljoen ter beschikking willen stellen, maar voor dat extra geld en een dekking daarvoor is geen meerderheid gevonden.

Vanmiddag hebben stemmingen plaatsgevonden over de volgende moties: klik hier

Daarvan zijn AANGENOMEN:
nr. 62 de motie Van Veen over betere bewegwijzering naar cultureel erfgoed
nr. 63 de motie Van Veen over de besteding vanuit het bestemmingsfonds OCW
nr. 65 de motie Van Veen/Vermue over minimaal twaalf maanden voor de behandeling van de OCW-begroting advies ontvangen
nr. 66 de motie Van Veen over beëindigen van cultuurprojecten in een aantal andere landen
nr. 68 de motie Van Toorenburg/Dik-Faber over reizen naar culturele instellingen voor schoolklassen in het primair onderwijs
nr. 70 de motie Vermue/Van Veen over €500.000 voor het Fonds Podiumkunsten
nr. 73 de motie Pechtold/Dik-Faber over de leegstandsontwikkeling binnen het religieus erfgoed
nr. 74 (gewijzigd) de gewijzigde motie Dik-Faber/Pechtold over de mogelijkheid voor omwonenden om een plan in te dienen voor de herbestemming van hun monument
nr. 75 de motie Dik-Faber/Pechtold over innovatieve verduurzamingsmogelijkheden bij behoud van religieus erfgoed
nr. 77 de motie Grashoff/Pechtold over de invloed van de culturele infrastructuur op het algemene vestigingsklimaat