24 februari 2008

Kunsten ’92 vraagt aandacht voor continuïteit binnen nieuw fonds voor cultuurparticipatie

Op 31 januari overhandigde Jaap Dijkstra, kwartiermaker van het Programmafonds Cultuurparticipatie, zijn advies over de opzet van het fonds aan minister Plasterk.

Binnen het fonds gaan rijk, provincies en gemeenten samenwerken. Hiervoor wordt het oude budget van 13.7 miljoen van het Actieplan Cultuurbereik aangewend. Ook worden gelden overgeheveld uit de cultuurnota en voor regelingen die nu door Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ en de Mondriaanstichting worden uitgevoerd. Daarnaast is er 8 miljoen euro beschikbaar uit de intensiveringsgelden. Het fonds dient vanaf 1 januari 2009 operationeel te zijn.

Kunsten ’92 vraagt in een brief aan minister Plasterk onder meer aandacht voor de continuïteit van succesvolle bestaande inititatieven, het belang van samenwerking tussen amateur, semi-professioneel en professionele kunsten en het belang van betrokkenheid van de proffesionele kunstensector op bestuurlijk niveau.
Brief over het Fonds Cultuurparticipatie