19 februari 2008

Openbare bijeenkomst over de adviesaanvraag, het subsidieplan, het fonds en het geld.

Op dinsdag 19 februari 2008 organiseerde Kunsten ’92 in de BAM-zaal van het Muziekgebouw aan ‘t IJ een openbare discussiebijeenkomst naar aanleiding van het verschijnen van het advies van de Commissie Cultuurprofijt en de adviesaanvraag voor de basisisinfrastructuur aan de Raad voor Cultuur.

Na een korte presentatie van feiten en cijfers door Marianne Versteegh kwamen de volgende personen aan het woord.
Martijn Sanders en Jet de Ranitz, respectievelijk voorzitter en lid van de Commissie Cultuurprofijt, lichtte het op 31 januari uitgebrachte advies ‘Meer draagvlak voor cultuur’ toe.
Kees Weeda, secretaris van de Raad voor Cultuur gaf een eerste reactie op de adviesaanvraag en hoe de Raad denkt om te gaan met de criteria en vragen die de minister heeft gesteld.
Aad Hogervorst, directeur Kunsten a.i. bij het ministerie van OCW, was bereid enige duidelijkheid te verschaffen over het financiële kader en het verloop van de verdere procedure.

Verslag
Van de bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt. Heeft u de bijeenkomst gemist, of wilt u één en ander nalezen? Dan is het verslag onder aan deze pagina te raadplegen.
Verslag bijeenkomst Kunsten ’92 19 februari 2008